logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

Powrót do algorytmu – wywiad z ministrem Czarnkiem m.in. o przyszłej ewaluacji https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/powrot-do-algorytmu/