logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.8.0. Wykaz zmian znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-8-0/
2. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.9.0. Główna zmiana polega na dostosowaniu API JSA do sposobu identyfikacji studenta za pośrednictwem identyfikatora zewnętrznego (externalId). Zmiany na środowisko testowe zostały wdrożone w dniu 20 stycznia i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji zostaną wdrożone na środowisko produkcyjne JSA. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-9-0-zmiany-w-dokumentacji-rest-api/