logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Obszar Jakość danych – udostępnione raporty (19.01.) Obszar Jakość danych został stworzony na potrzeby weryfikacji poprawności danych w systemie POL-on 2.0.
2. Obszar Studenci – udostępnione raporty (19.01.)
3. Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (20.01.)
4. Obszar Kierunki – Raporty dotyczące kierunków współprowadzonych (20.01.)
5. Moduł Raporty – Wygląd i ścieżka pracy (20.01.)