logo systemu POLON

Aktualności MEiN

Ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej – wytyczne do przygotowania raportu samooceny
2023-01-23
W celu dopełnienia charakterystyki szkoły doktorskiej będą automatycznie zaimportowane podstawowe dane z systemu POL-on. Podmiot jest zobowiązany do ich weryfikacji. W przypadku zastrzeżeń do wygenerowanych danych w pierwszej kolejności zaleca się ich sprawdzenie w systemie POL-on i w przypadku rozbieżności kontakt z OPI-PIB.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja-jakosci-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej–wytyczne-do-przygotowania-raportu-samooceny oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja-szkol-doktorskich