nagłówek Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki

Nabór wniosków w ramach Obszaru 2: Wsparcie Badań Programu Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki – formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się w dniu 01.02.2023 r. naborem wniosków w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wszystkich pracowników w stopniu doktora zatrudnionych na stanowiskach naukowych (naukowo-dydaktycznym, naukowo-technicznym lub innym o charakterze naukowym) zainteresowanych udziałem w programie w ramach Obszaru 2: Wsparcie badań, zachęcamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (link poniżej).

Przypominamy, że Uczelnia może złożyć tylko dwa wnioski w ramach obszaru 2 w danym roku kalendarzowym, w ramach których wykaże potrzeby co najmniej pięciu doktorantów lub pracowników naukowych w stopniu doktora.

Wypełniony  i podpisany wniosek (skan lub podpisy elektroniczne) należy przesłać do Pani Joanny Rozbickiej-Seman, pracownika Centrum Transferu Technologii SUM, na adres: maksymalnie do dnia 03.02.2023 r.

W razie pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny (32 208 36 92 lub 32 208 36 40) lub mailowy: .

Plik do pobrania: