logo systemu POLON

Aktualności JSA

1. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.8.0. Wykaz zmian znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-8-0/
2. W dniu 17 stycznia została wprowadzona nowa wersja systemu 2.9.0. Główna zmiana polega na dostosowaniu API JSA do sposobu identyfikacji studenta za pośrednictwem identyfikatora zewnętrznego (externalId). Zmiany na środowisko testowe zostały wdrożone w dniu 20 stycznia i zgodnie z przyjętą procedurą po okresie dwutygodniowej karencji zostaną wdrożone na środowisko produkcyjne JSA. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://jsa-cp.opi.org.pl/manual/nowa-wersja-systemu-2-9-0-zmiany-w-dokumentacji-rest-api/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Obszar Jakość danych – udostępnione raporty (19.01.) Obszar Jakość danych został stworzony na potrzeby weryfikacji poprawności danych w systemie POL-on 2.0.
2. Obszar Studenci – udostępnione raporty (19.01.)
3. Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (20.01.)
4. Obszar Kierunki – Raporty dotyczące kierunków współprowadzonych (20.01.)
5. Moduł Raporty – Wygląd i ścieżka pracy (20.01.)
logo systemu POLON

Aktualności MEiN

Ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej – wytyczne do przygotowania raportu samooceny
2023-01-23
W celu dopełnienia charakterystyki szkoły doktorskiej będą automatycznie zaimportowane podstawowe dane z systemu POL-on. Podmiot jest zobowiązany do ich weryfikacji. W przypadku zastrzeżeń do wygenerowanych danych w pierwszej kolejności zaleca się ich sprawdzenie w systemie POL-on i w przypadku rozbieżności kontakt z OPI-PIB.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja-jakosci-ksztalcenia-w-szkole-doktorskiej–wytyczne-do-przygotowania-raportu-samooceny oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja-szkol-doktorskich

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 19 stycznia w module Raporty zostały udostępnione nowe raporty:
– Studenci, którzy otrzymali zapomogi w roku
– Rodzaje świadczeń w roku akademickim
2. Komunikat MEiN – Wykorzystanie podstawy „Brak dokumentu” w kierunkach studiów
2023-01-23
MEiN zwraca uwagę, że możliwość wybrania opcji „Brak dokumentu” w polu „Rodzaj podstawy prawnej” została przewidziana z myślą o wyjątkowych sytuacjach w zakresie kierunków, które zostały utworzone dawno i nie jest możliwe ustalenie przez uczelnię (nawet w oparciu o kwerendę archiwalną) jakiejkolwiek informacji o podstawie utworzenia, numerze aktu i dacie. Dodatkowe wyjaśnienia dostępne są pod adresem https://www.polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/20/komunikat-mein-wykorzystanie-podstawy-brak-dokumentu-w-kierunkach-studiow/494159
Autoazapis do PPK

Autozapis do PPK-2023 r. Spotkanie informacyjne dla Pracowników

Dzień dobry,

w imieniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie z autozapisu do PPK, podczas którego nasi Eksperci:

• przedstawią najważniejsze informacje dotyczące autozapisu do PPK,
• przypomną podstawowe zasady funkcjonowania PPK,
• odpowiedzą na pytania zadawane na czacie.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na przykładach.
Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników, którzy zrezygnowali z PPK, ale zachęcamy do spotkania wszystkich pracowników.

Terminy szkoleń:

25.01.2023 r. 13:00 Link do szkolenia

01.02.2023 r. 10:00 Link do szkolenia

Do spotkania będzie można dołączyć 20 min. przed jego rozpoczęciem.

Pozdrawiamy
Biuro Programów Emerytalno-Oszczędnościowych