logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Wdrożenie produkcyjne możliwości przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach różnych podmiotów
2022-12-15
15 grudnia w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi prowadzonymi przez różne podmioty zarejestrowane w systemie POL-on. Przenosin może dokonywać podmiot występujący jako „podmiot prowadzący”. Aby przeniesienie zakończyło się sukcesem, podmiot przejmujący musi zatwierdzić przejęcie doktoranta. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/przeniesienie-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-pomiedzy-podmiotami/
2. Harmonogram prac w systemie POL-on na najbliższy okres
https://polon.nauka.gov.pl/harmonogram-prac
31 grudnia – udostępnienie sprawozdań S-10 i S-11 za rok 2022
styczeń 2023 – udostępnienie informacji o nadanych kategoriach dla działalności naukowej
31 stycznia – udostępnienie sprawozdania S-12 za rok 2022
08 lutego 2023 – udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji za rok 2022
logo systemu POLON

Aktualności SEDN

W dniach 30 listopada i 9 grudnia zostały wdrożone nowe wersje SEDN – 1.28.0. i 1.28.2. W nowych wersjach rozbudowano i usprawniono moduł Odwołania.
Wszystkie wersje SEDN opisane są pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

1. Wdrożenie nowych funkcjonalności w Ankiecie dotyczącej opłat za publikacje
W dniu 9 grudnia w Ankiecie dotyczącej opłat w Profilu Instytucji została wdrożona funkcjonalność automatycznego zliczania kosztów na podstawie danych o opłatach zaraportowanych w Profilu Instytucji. Dane prezentowane w kolumnach Koszty wg publikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i służą weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez podmioty ręcznie do ankiety. Suma kosztów liczona jest zgodnie z konstrukcją ankiety – dla poszczególnych czasopism i wydawnictw, w których opublikowano oświadczone do podmiotu publikacje z podziałem na lata 2020 oraz 2021. Szczegóły dotyczące tej funkcjonalności znajdują się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/automatyczne-zliczanie-kosztow-w-ankiecie/
2. W dniu 24 listopada system PBN został zaktualizowany do wersji 22.11.2.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu opisane są na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-22-11-2/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Podstawa prawna dla studiów, dla których nie można określić właściwego aktu prawnego będącego podstawą ich prowadzenia(2.12.)
2. Harmonogram udostępniania sprawozdań w 2023 roku (12.12.)
III. Terminy składania sprawozdań
Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji: 28 luty 2023 r.
Sprawozdania GUS (S-10, S-11, S-12): 28 luty 2023 r
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji: 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego: 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania subwencji: 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie finansowe: 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego: 30 czerwiec 2023 r.
Plan rzeczowo-finansowy: 30 czerwiec 2023 r.
W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego należy zweryfikować wszystkie dane wprowadzane do systemu POL-on. Do 31 stycznia kierownik podmiotu składa w systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że dane w systemie na dzień 31 grudnia są zgodne ze stanem faktycznym.
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Podstawa prawna dla studiów, dla których nie można określić właściwego aktu prawnego będącego podstawą ich prowadzenia
2022-12-02
Na potrzeby rejestrowania w systemie danych dotyczących studiów na kierunku, dla których nie można określić właściwej podstawy prawnej ich prowadzenia, została udostępniona możliwość wpisania „Brak dokumentu”. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podstawa-prawna-dla-studiow-dla-ktorych-nie-mozna-okreslic-wlasciwego-aktu-prawnego-bedacego-podstawa-ich-prowadzenia/
2. Zmiany w Pomocy systemu POL-on
2022-12-08
Wygląd Pomocy systemu POL-on i sekcji z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) zostały odświeżone. Lista kategorii została dopasowana do poszczególnych modułów systemu. W FAQ pojawiły się nowe obszary w ramach kategorii Pracownicy.