logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Podstawa prawna dla studiów, dla których nie można określić właściwego aktu prawnego będącego podstawą ich prowadzenia(2.12.)
2. Harmonogram udostępniania sprawozdań w 2023 roku (12.12.)
III. Terminy składania sprawozdań
Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji: 28 luty 2023 r.
Sprawozdania GUS (S-10, S-11, S-12): 28 luty 2023 r
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji: 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego: 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania subwencji: 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie finansowe: 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego: 30 czerwiec 2023 r.
Plan rzeczowo-finansowy: 30 czerwiec 2023 r.
W związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego należy zweryfikować wszystkie dane wprowadzane do systemu POL-on. Do 31 stycznia kierownik podmiotu składa w systemie POL-on oświadczenie potwierdzające, że dane w systemie na dzień 31 grudnia są zgodne ze stanem faktycznym.