logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

W grudniowym numerze „Forum Akademickiego” został opublikowany wywiad z wiceministrem Bernackim, zawierający szerokie omówienie ostatniej ewaluacji. https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/sloty-prowadza-do-usrednienia-wynikow/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W dniu 21 grudnia zaktualizowano system do wersji 22.12.1. Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu opisane są na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-22-12-1/
logo systemu POLON

Nadchodzące szkolenia POL-on

Moduł Pracownicy 9 stycznia godz. 09:30
Moduł Kierunki studiów 10 stycznia 2023 godz. 9:30
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Przeniesienie danych doktorantów z jednej szkoły doktorskiej do drugiej – pomiędzy podmiotami (15.12.)
2. Rekomendacje dotyczące rejestracji wzorów w module osób upoważnionych (20.12.)
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Wdrożenie produkcyjne możliwości przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach różnych podmiotów
2022-12-15
15 grudnia w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi prowadzonymi przez różne podmioty zarejestrowane w systemie POL-on. Przenosin może dokonywać podmiot występujący jako „podmiot prowadzący”. Aby przeniesienie zakończyło się sukcesem, podmiot przejmujący musi zatwierdzić przejęcie doktoranta. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/przeniesienie-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-pomiedzy-podmiotami/
2. Harmonogram prac w systemie POL-on na najbliższy okres
https://polon.nauka.gov.pl/harmonogram-prac
31 grudnia – udostępnienie sprawozdań S-10 i S-11 za rok 2022
styczeń 2023 – udostępnienie informacji o nadanych kategoriach dla działalności naukowej
31 stycznia – udostępnienie sprawozdania S-12 za rok 2022
08 lutego 2023 – udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji za rok 2022