logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

W grudniowym numerze „Forum Akademickiego” został opublikowany wywiad z wiceministrem Bernackim, zawierający szerokie omówienie ostatniej ewaluacji. https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/sloty-prowadza-do-usrednienia-wynikow/