logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Wdrożenie produkcyjne możliwości przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi w ramach różnych podmiotów
2022-12-15
15 grudnia w module Osoby ubiegające się o stopień doktora wdrożono możliwość przenoszenia doktorantów pomiędzy szkołami doktorskimi prowadzonymi przez różne podmioty zarejestrowane w systemie POL-on. Przenosin może dokonywać podmiot występujący jako „podmiot prowadzący”. Aby przeniesienie zakończyło się sukcesem, podmiot przejmujący musi zatwierdzić przejęcie doktoranta. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/przeniesienie-danych-doktorantow-z-jednej-szkoly-doktorskiej-do-drugiej-pomiedzy-podmiotami/
2. Harmonogram prac w systemie POL-on na najbliższy okres
https://polon.nauka.gov.pl/harmonogram-prac
31 grudnia – udostępnienie sprawozdań S-10 i S-11 za rok 2022
styczeń 2023 – udostępnienie informacji o nadanych kategoriach dla działalności naukowej
31 stycznia – udostępnienie sprawozdania S-12 za rok 2022
08 lutego 2023 – udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji za rok 2022