ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 4/2022

Komunikat Nr 4/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dotyczy: listy osób wybranych do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów, przeprowadzonych dnia 12 grudnia 2022 r., na członka Senatu z grupy pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

Mężyk Izabela

 Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 3/2022

Komunikat Nr 3/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dotyczy: lokalizacji lokalu wyborczego w wyborach uzupełniających do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

działając w oparciu o § 13 ust. 2  Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że oddanie głosu na kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających możliwe będzie w lokalu wyborczym zlokalizowanym w:

 

Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, 40-752 Katowice; pok. 117

Lokal wyborczy czynny będzie 12 grudnia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2022

Komunikat Nr 2/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dotyczy: listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024 w wyborach uzupełniających

 

Na podstawie § 11  oraz § 20 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM, na podstawie zgłoszeń spełniających wymogi formalne zgodne z Regulaminem wyborów i złożonych do Wydziałowej Komisji Wyborczej WNZK do dnia 2 grudnia 2022 r.  do godziny 1400 .

Lista kandydatów – Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

Hornik Beata

Mężyk Izabela

Onik Grzegorz