ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 4/2022

Komunikat Nr 4/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dotyczy: listy osób wybranych do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów, przeprowadzonych dnia 12 grudnia 2022 r., na członka Senatu z grupy pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

Mężyk Izabela

 Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka