ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 3/2022

Komunikat Nr 3/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dotyczy: lokalizacji lokalu wyborczego w wyborach uzupełniających do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

działając w oparciu o § 13 ust. 2  Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że oddanie głosu na kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających możliwe będzie w lokalu wyborczym zlokalizowanym w:

 

Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, 40-752 Katowice; pok. 117

Lokal wyborczy czynny będzie 12 grudnia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska