ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2022

Komunikat Nr 2/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dotyczy: listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024 w wyborach uzupełniających

 

Na podstawie § 11  oraz § 20 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM, na podstawie zgłoszeń spełniających wymogi formalne zgodne z Regulaminem wyborów i złożonych do Wydziałowej Komisji Wyborczej WNZK do dnia 2 grudnia 2022 r.  do godziny 1400 .

Lista kandydatów – Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

Hornik Beata

Mężyk Izabela

Onik Grzegorz