ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2022

Komunikat Nr 1/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

oraz

Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej WNZK

z dnia 23 listopada 2022 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

działając w oparciu o § 11 oraz § 20 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje, że miejscem w którym należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata jest:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022  r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane
i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Karolina Sieroń

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Jolanta Zalejska-Fiolka