logo systemu POLON

Aktualności

1. Termin przekazania danych studentów do systemu POL-on 2.0 w przypadku wystąpienia błędów technicznych
2022-10-25
Wyłącznie w przypadkach błędów technicznych systemu POL-on, termin na przekazanie danych do wykazu studentów upływa w dniu udostępnienia odpowiedniej poprawki w systemie. Dane dotyczące studentów należy przekazać niezwłocznie po usunięciu w systemie przeszkód, które uniemożliwiają wywiązanie się z terminów określonych w rozporządzeniu dotyczącym przekazywania danych do systemu POL-on.
2. Informacja na temat sekcji 7 sprawozdania S-10 GUS
2022-10-28
Z uwagi na możliwe trudności w zebraniu informacji do sekcji 7 sprawozdania S-10 za rok 2022 możliwe jest wypełnienie tej sekcji bez Polaków według starych zasad. Docelowo osoby z sekcji 7 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską – powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.
3. Sprawozdanie GUS S-12
2022-10-28
Interpretacja sformułowania „otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/sprawozdanie-gus-s-12-interpretacja-sformulowania-otrzymali-swiadectwo-dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-polska/494100
Interpretacja sformułowania „Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” – https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/informacja-na-temat-sekcji-uczestnicy-studiow-podyplomowych-i-ksztalcenia-specjalistycznego-doktoranci-ogolem-ktorzy-otrzymali-swiadectwo-dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-pol-2/494099
4. Udostępnienie metodologii wyliczeń dla sprawozdawczości GUS
2022-10-28
Na stronie https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2022-rok/ udostępniona została metodologia wyliczeń dla sprawozdań GUS (S-10, S-11 oraz S-12) za rok 2022.
5. Nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0
2022-10-28
W dniu 27.10.2022 r. została wdrożona nowa wersja modułu Studenci w systemie POL-on 2.0. Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu znajdują się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/30/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0/494102