METEOR

logo programu Meteor

METEOR: MEnTal hEalth: fOcus on Retention of healthcare workers
(METEOR: Zdrowie psychiczne – związek z retencją pracowników ochrony zdrowia)


Czas realizacji projektu:
01.04.2021– 31.03.2024

Finansowanie projektu: Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 3rd EU Health Programme (3HP)
flaga Unii Europejskiej z tekstem projektu


Informacje o projekcie:

Projekt METEOR jest realizowany jednocześnie w czterech krajach Unii Europejskiej – Belgii, Holandii, Polsce oraz we Włoszech. Jednym z celów projektu jest zidentyfikowanie narzędzi, które można będzie zastosować do poprawy warunków pracy medyków oraz ograniczenia zjawiska rotacji pracowników ochrony zdrowia, które prawdopodobnie ulegnie nasileniu w związku z długotrwałą pracą w warunkach pandemii SARS-Cov-2 oraz związanych z tym obciążeń, wpływających niekorzystnie na zdrowie psychiczne personelu medycznego. Rezultaty projektu mogą także stanowić punkt wyjścia do definiowania polityk przeciwdziałania rotacji pracowników w podmiotach leczniczych.

KONSORCJUM PROJEKTU:
Koordynator projektu: KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN – KU Leuven, Belgia

Realizatorzy projektu:

  1. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO – UNIPA, Włochy
  2. ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH – SUM, Polska
  3. CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO – CEFPAS, Włochy
  4. STICHTING SPAARNE GASTHUIS, Niderlandy
  5. ALDGATE STRATEGY GROUP Sp. z o.o., Polska

Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM: dr n. o zdr. Szymon Szemik

Strona internetowa projektu: http://meteorproject.eu/