StratKIT+

logo programu

Ang: Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit.
Pl: Innowacyjne strategie dla cateringu publicznego: rozszerzenie zestawu narzędzi dotyczących zrównoważonych posiłków finansowanych ze środków publicznych.

AKRONIM: StratKIT+

KIEROWNIK MERYTORYCZNY PROJEKTU W SUM: dr nauk o zdrowiu Katarzyna Brukało – Katedra Polityki Zdrowia Publicznego – Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

NAZWA PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEGO, W RAMACH KTÓREGO PROJEKT JEST REALIZOWANY: Interreg Baltic Sea Region

OPIS PROJEKTU:

Nadrzędną ideą projektu jest dalszy rozwój zestawu narzędzi zrównoważonych posiłków publicznych (zrealizowanych w ramach projektu StratKIT) – dodanie nowych narzędzi (możliwe drobne działania pilotażowe), rozszerzenie sieci na inne kraje Regionu Morza Bałtyckiego – Szwecję, Łotwę i Litwę. Działania będą zorganizowane jako jeden Pakiet Roboczy, który będzie zawierał następujące elementy:

  • całościowe zarządzanie i komunikacja;
  • poszukiwanie innowacyjnych ekologicznych rozwiązań w celu zaproponowania nowych pomysłów na narzędzia,
  • promocja i wzmacnianie sieci Zrównoważonych Posiłków Publicznych;
  • możliwość pilotażu istniejących i nowych narzędzi;
  • dodanie nowych narzędzi do zestawu narzędzi zrównoważonych posiłków publicznych i przetłumaczenie ich na języki narodowe;
  • rozpowszechnianie w mediach społecznościowych;
  • działania i łączenie w klastry z innymi powiązanymi projektami.

Dzięki projektowi działania partnerów w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważonego posiłku publicznego zostaną wypromowane zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Całkowita wartość projektu: 500 000 Euro = 2 300 000 PLN
Wartość projektu dla zadań realizowanych w SUM: 21 521,19 EUR = 98 997,47 PLN

OKRES TRWANIA: od 01.10.2022 do 31.03.2024 (18 miesięcy)


Linki powiązane:
https://www.stratkit.eu/pl/projekt