logo systemu POLON

Aktualności PBN

1. Komunikat MEiN z dnia 2 listopada br. w sprawie obowiązku sprawozdawczego w zakresie kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie opublikowane w latach 2020-2021, wprowadzonego nowelizacją rozporządzenia POL-on z dnia 17 grudnia 2021 roku.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-w-sprawie-ankiety-dotyczacej-kosztow-oplat-za-artykuly-naukowe-i-monografie-z-lat-2020-2021
Zgodnie z komunikatem w systemie PBN została udostępniona Ankieta dotycząca opłat. Termin jej uzupełnienia upływa 31 stycznia 2023 roku. W poszczególnych polach formularza należy wprowadzać koszty zbiorcze w roku 2020 lub 2021 za artykuły opublikowane w konkretnym czasopiśmie oraz koszty zbiorcze w roku 2020 lub 2021 za monografie wydane w konkretnym wydawnictwie. Więcej informacji znajduje się pod adresem:
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ankieta-dotyczaca-kosztow-za-publikacje/

2. W dniu 27.10.2022 r. zaktualizowano system PBN do wersji 22.10.2. Najważniejsze modyfikacje zostały przedstawione pod adresem:
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/