logo systemu POLON

Aktualności JSA

https://jsa-cp.opi.org.pl/aktualnosci/
W dniu 21 października wprowadzono nową wersję systemu 2.7.0, w której naprawiono błąd powodujący rozbieżność w czasie aktualizacji statusu raportu w interfejsie i w powiadomieniach email.