logo systemu POLON

Ewaluacja 2026

Raport z konsultacji projektu rozporządzenia MEiN w sprawie tzw. dyscyplin 3.0 – odniesienie do uwag (6.10.)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900

logo Narodowe Centrum Nauki, SUM, Lider

POPPARFARM

Do zagospodarowania w SUM: komputer Planetux

Nazwa urządzenia:
Komputer stacjonarny Planetux
nr inw. KNW-491-00005/16

Osoba do kontaktu:
Rektorat, Poniatowskiego 15 Katowice
Beata Chmielewska
mail:
tel. 32/ 208 36 90