Do zagospodarowania w SUM: komputer Planetux

Nazwa urządzenia:
Komputer stacjonarny Planetux
nr inw. KNW-491-00005/16

Osoba do kontaktu:
Rektorat, Poniatowskiego 15 Katowice
Beata Chmielewska
mail:
tel. 32/ 208 36 90