logo systemu POLON

Ewaluacja 2026

Raport z konsultacji projektu rozporządzenia MEiN w sprawie tzw. dyscyplin 3.0 – odniesienie do uwag (6.10.)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361302/katalog/12889900#12889900