logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickie

https://forumakademickie.pl/

1. Wywiad z prof. Jackiem Popielem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiceprzewodniczącym KRASP „Ewaluacja, pieniądze i etyka” (17.10.)
2. Informacja o podpisaniu przez trzy polskie instytucje (UG, UE W-w, PAN) porozumienia w sprawie paneuropejskiej reformy oceny badań naukowych „Porozumienie w sprawie euroewaluacji” (19.10.)