logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1.  Termin składania sprawozdań GUS za rok 2022
2022-11-23
Termin składania sprawozdań GUS (S-10, S-11, S-12) za rok 2022 jest przewidziany do 28 lutego 2023 r. Sprawozdania S-10 i S-11 zostaną udostępnione z końcem roku 2021.
2.  Aktualizacja harmonogramu prac POL-on
2022-11-22
Na stronie https://polon2.opi.org.pl/harmonogram-prac został zaktualizowany harmonogram prac POL-on na najbliższe miesiące.