kalendarz

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2023

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 175 z dnia 15 listopada 2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023, w związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2023 r. Narodowym Świętem Niepodległości w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy ustalony został dzień 10 listopada 2023 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

07 kwiecień 2023 r. (Wielki Piątek)

Przy uwzględnieniu przypadających na okres od 07.04.2023 r. do 11.04.2023 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

02 maj 2023 r. (wtorek)

Przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

09 czerwiec 2023 r. (piątek)

Przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

14 sierpień 2023 r. (poniedziałek)

W organizacji roku akademickiego – okres wakacji letnich

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak