kalendarz

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2023

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 175 z dnia 15 listopada 2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023, w związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2023 r. Narodowym Świętem Niepodległości w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy ustalony został dzień 10 listopada 2023 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

07 kwiecień 2023 r. (Wielki Piątek)

Przy uwzględnieniu przypadających na okres od 07.04.2023 r. do 11.04.2023 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

02 maj 2023 r. (wtorek)

Przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

09 czerwiec 2023 r. (piątek)

Przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

14 sierpień 2023 r. (poniedziałek)

W organizacji roku akademickiego – okres wakacji letnich

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

kalendarz

23 grudnia – dodatkowy dzień wolny

INFORMACJA

Informuję, ze zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dzień 23 grudnia 2022 r. (piątek) został ustalony jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Uczelni.

Kierownik

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych

Jolanta Samborska-Kozak

Ludzie na sali wykładowej

Zapraszamy na wykład prof. Cecilii Mascolo – „Wearables and health care applications”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów, pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w wykładzie prof. Cecilii Mascolo pt. „Wearables and health care applications”, który odbędzie się 21 listopada, w ramach projektu pt. „Digital applications in cardiovascular medicine. Wykłady i konsultacje dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych III Katedry Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”.

Jeżeli ciekawią cię sposoby na wykorzystanie technologii mobilnych w badaniach naukowych oraz leczeniu pacjentów, serdecznie zapraszamy do wysłuchania Pani Profesor!

Profesor Cecilia Mascolo dysponuje unikatową w skali świata wiedzą z zakresu biomarkerów głosowych i aplikacji mobilnych. Jest głównym badaczem w badaniu wykorzystującym sztuczną inteligencję i rozwiązania mobilne do analizy objawów u pacjentów diagnozowanych w kierunku COVID-19. Na co dzień Pani Profesor pracuje jako Director of Centre for Mobile, Wearable Systems and Augmented Intelligence na Uniwersytecie Cambridge.

Aby wziąć udział, o godzinie 11:00 wejdź na platformę YouTube: https://youtu.be/D63fpHhAC4M

Projekt „Digital applications in cardiovascular medicine. Wykłady i konsultacje dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych III Katedry Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” na lata 2022-2024.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40, email: .

logo strat-kit

StratKIT+

logo progrmu Meteor

METEOR