logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

1. W dniu 16 listopada system PBN został zaktualizowany do wersji 22.11.1.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu opisane są na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-22-11-1/

2. Odpowiedzi OPI i MEiN na pytania dotyczące opłat za publikacje znajdują się w FAQ PBN pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/faq-kategoria/oplaty-za-publikacje/
Omówienie zasad wypełniania Ankiety dotyczącej kosztów za publikacje znajduje się pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ankieta-dotyczaca-kosztow-za-publikacje/