ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 4/2023

Komunikat Nr 4/2023

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 20 listopada 2023 r.

Dotyczy: szczegółowej instrukcji obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

działając w oparciu o § 11 ust. 9 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości instrukcję obsługi formularza zgłoszeniowego do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz
z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Instrukcja znajduje się do pobrania pod adresem:

https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM