Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu ul. Piekarska 18 wraz z zagospodarowaniem terenu

ZADANIE

„Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu ul. Piekarska 18 wraz z zagospodarowaniem terenu”

OPIS

Zakres wykonanych prac:

 • wykonanie niezbędnych demontaży oraz wyburzeń,
 • wykonanie niezbędnych prac ogólnobudowlanych,
 • wykonanie nowych posadzek,
 • wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykonanie elementów wykończenia wnętrz,
 • wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji,
 • wykonanie nowych instalacji elektrycznych w tym teletechnicznych i p.poż,
 • montaż sufitów podwieszanych,
 • wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem poddasza,
 • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • dostawa i montaż wyposażenia teleinformatycznego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 24 879 803,33 zł brutto w tym 17 772 382,81zł to środki własne Uczelni , 7 107 420,52zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

FOTOGRAFIE ZE ZREALIZOWANYCH PRAC