ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 11/2023

Komunikat Nr 11/2023

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia  20 grudnia 2023 r.

Dotyczy: listy osób wybranych do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028 w wyborach uzupełniających

Na podstawie § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów, przeprowadzonych dnia 20 grudnia 2023 r., na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego z podziałem na poszczególne Wydziały

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Antończyk Remigiusz
Bronikowska Joanna
Wrotniak Maciej

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Banyś Anna
Bober-Majnusz Katarzyna
Szkudlarek Agnieszka

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Kubaszewska Sylwia

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Kaczmarek Krzysztof

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM