ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat nr 3 z 2024 r.

Komunikat Nr 3/2024 (obejmuje sprostowanie z dnia 14.02.2024)

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 13 lutego 2024 r.

Dotyczy: wydawania kodów do głosowania (mandatu wyborczego) w wyborach Rektora i Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028 głosowanie na Rektora i Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadzane będzie w oparciu o system elektronicznego głosowania z użyciem systemu informatycznego umożliwiającego oddanie głosu na odległość.

Mając na uwadze powyższe, celem umożliwienia osobistego odbioru kodu członkom Uczelnianego Kolegium Elektorów ustala się miejsca odbioru kodów zarówno w Rektoracie, na Wydziałach, jak i oznaczonych Podmiotach Leczniczych.

 

Kody do głosowania oraz instrukcje dotyczące sposobu głosowania odebrać można:

 

w dniach 16 i 19.02.2024 od godz. 9:00 do godz. 14:00:

 

 • Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; Parter pok. nr 114
 • Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; III piętro pok. nr 306
 • Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
  Medyków 18, 40-752 Katowice; II piętro sala nr 208
 • Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter pok. nr 0.9 (Sekretariat Dziekana)
 • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  Medyków 12, 40-752 Katowice; Parter pok. nr 3
 • Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  Piekarska 18, 41-902 Bytom; I piętro pok. nr 4

w dniu 20.02.2024 r.:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM,
  Francuska 20/24, od godz. 11:30 do godz. 12:30
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM,
  Medyków 14, od godz. 10:00 do godz. 11:30
  Ceglana 35, od godz. 13:00 do godz. 14:30
 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM,
  Medyków 16, od godz. 12:00 do godz. 13:30
 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM,
  Ziołowa 45/47, od godz. 9:00 do godz. 11:00

w dniu 21.02.2024 r.:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM,
  3-go Maja 13-15, od godz. 9:00 do godz. 10:30
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
  Marii Skłodowskiej-Curie 9, od godz. 11:00 do godz. 12:00
 • Uniwersytecie Centrum Stomatologii SUM Sp. z o.o.,
  Pl. Akademicki 17, od godz. 12:30 do godz. 13:30
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
  Pl. Medyków 1, od godz. 9:00 do godz. 11:00

Komisja ustaliła ponadto, że w dniu  26.02.2024 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00 w Rektoracie przy ul. Poniatowskiego 15 (termin dodatkowy) możliwym będzie odebranie kodu do głosowania na Rektora.

Wydanie mandatu wyborczego nastąpi po okazaniu Dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM