grafika prezntacyjna
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

https://forumakademickie.pl/ 1. Podsumowanie akcji…
logo systemu POLON

Nowe filmy OPI

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/ 1. Ewaluacja szkół doktorskich…