logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/

Udostępnienie formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji na rok 2024. Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa upływa 28 lutego 2024 r. Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza znajduje się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/formularz-danych-uzupelniajacych-na-potrzeby-naliczania-subwencji/