ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 12/2024

Komunikat Nr 12/2024

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dotyczy: lokalizacji lokali wyborczych

działając w oparciu o § 13 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę lokali wyborczych, w których można oddać głos na kandydatów do Senatu

Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter sala Senatu

Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; III piętro pok. 303

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; II piętro sala nr 205 (budynek Dziekanatu)

Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter pok. 0.1 (sala komputerowa)

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
ul. Medyków 12, 40-752 Katowice; I piętro pok. 117 – (Budynek Dziekanatu)

Dziekanat Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom; I piętro pok. nr 4

Lokale wyborcze czynne będą w dniu 7 maja 2024 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM