ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

INFORMACJA nr 2 z 20 lutego 2024 r.

Informacja Nr 2/2024
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 20 lutego 2024 r.

 

Dotyczy: Instrukcji głosowania na Rektora oraz Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Na podstawie §18 ust. 3 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej podaje do publicznej wiadomości Instrukcje głosowania na Rektora oraz Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

A. Instrukcja głosowania na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data głosowania 27.02.2024 r. w godzinach od 10:00 do 12:00

 1. Wejdź na stronę: https://wybory.sum.edu.pl. Dostęp możliwy z sieci SUM lub przez usługę Zdalna Praca / Proxy dla Studentów i Doktorantów.
 2. Naciśnij zielony przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
 3. Wpisz kod opisany jako „Kod do wyborów Rektora SUM” znajdujący się w brązowej kopercie i naciśnij przycisk „Rozpocznij głosowanie”. Po poprawnym zalogowaniu masz 5 minut na oddanie głosu. Po upływie tego czasu, konieczne będzie powtórne zalogowanie.
 4. Pojawi się informacja o przebiegu głosowania. Po zapoznaniu się z nią, należy przejść do karty wyborczej, poprzez naciśnięcie przycisku „Dalej”.
 5. Na elektronicznej karcie wyborczej głosujemy, poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji: „Za” lub „Przeciw”. Naciśnięciem przycisku „Dalej” przechodzimy do okna z podsumowaniem.
 6. Podsumowanie zawiera informację o dokonanym przez nas wyborze. Aby zmienić wybór, należy cofnąć się do karty wyborczej, poprzez naciśnięcie przycisku „Chce zmienić wybór”. Naciśnij przycisk „Potwierdzam. Zakończ głosowanie”, co jest równoznaczne z oddaniem głosu.
 7. Na końcu pojawi się komunikat o prawidłowym zarejestrowaniu głosu w systemie wyborczym, wraz z datą i czasem głosowania.

ZACHOWAJ KOD DO EWENTUALNEGO DRUGIEGO GŁOSOWANIA W I TURZE

B. Instrukcja głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data głosowania 22.02.2024 r.  w godzinach od 10:00 do 12:00

 1. Wejdź na stronę: https://wybory.sum.edu.pl. Dostęp możliwy z sieci SUM lub przez usługę Zdalna Praca / Proxy dla Studentów i Doktorantów.
 2. Naciśnij zielony przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
 3. Wpisz kod opisany jako „Kod do wyborów Przewodniczącego UKE” znajdujący się w białej kopercie i naciśnij przycisk „Rozpoczynam głosowanie”. Po poprawnym zalogowaniu masz 5 minut na oddanie głosu. Po upływie tego czasu, konieczne będzie powtórne zalogowanie.
 4. Pojawi się informacja o przebiegu głosowania. Po zapoznaniu się z nią, należy przejść do karty wyborczej, poprzez naciśnięcie przycisku „Dalej”.
 5. Na elektronicznej karcie wyborczej głosujemy:
  1. Gdy jeden kandydat – poprzez wybranie jednej z dostępnych opcji: „Za” lub „Przeciw”.
  2. Gdy kilku kandydatów – poprzez Wybranie jednego kandydata, na którego chcesz oddać głos. Naciśnięciem przycisku „Dalej” przechodzimy do okna z podsumowaniem.
 6. Podsumowanie zawiera informację o dokonanym przez nas wyborze. Aby zmienić wybór, należy cofnąć się do karty wyborczej, poprzez naciśnięcie przycisku „Chce zmienić wybór”. Naciśnij przycisk „Potwierdzam. Zakończ głosowanie”, co jest równoznaczne z oddaniem głosu.
 7. Na końcu pojawi się komunikat o prawidłowym zarejestrowaniu głosu w systemie wyborczym, wraz z datą i czasem głosowania.

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM