ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat nr 7 z 2024 r.

Komunikat Nr 7/2024
Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 22 lutego 2024 r.

 

Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 ust. 1 w związku z § 19 ust. 3 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru
dr. hab. n. med. Roberta Wojtyczki, prof. SUM  na Przewodniczącego UKE.

 

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM