logo systemu POLON

Aktualności OPI-PIB

1. Minister nauki Dariusz Wieczorek spotkał się z pracownikami OPI-PIB. Tworzone przez instytut systemy informatyczne i oprogramowania organizują i integrują dane dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Ośrodek zapewnia szereg analiz, które służą resortowi nauki jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji.
https://www.gov.pl/web/nauka/minister-nauki-z-wizyta-w-osrodku-przetwarzania-informacji–panstwowym-instytucie-badawczym
2. Nowy kurs na portalu NAVOICA – Badawcze kompetencje informacyjne w pracy naukowej
https://navoica.pl/courses/course-v1:PolitechnikaKrakowska+BKI+2024_1/about
3. W dniach 27-28 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się II Forum Administracji Akademickiej. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich pracowników polskich uczelni. W trakcie forum swoją wiedzą podzielą się m.in. eksperci OPI oraz MNiSW.