1.04.2024 – zmiana grupowego ubezpieczenia na życie pracowników SUM – PZU Życie SA

obraz dekoracyjny

1.04.2024 – zmiana grupowego ubezpieczenia na życie pracowników SUM – PZU Życie SA

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2024 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zaczną obowiązywać nowe warunki grupowego ubezpieczenia na życie. W ramach konkursu najkorzystniejszą ofertę przedstawił dotychczasowy ubezpieczyciel tj. PZU Życie SA.

W związku ze zmianą warunków grupowego ubezpieczenia na życie stare warianty ubezpieczenia przestaną obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z załączonymi materiałami oraz o wybór wariantu dopasowanego do Państwa potrzeb, a także wypełnienie stosownych dokumentów dostępnych pod załączonymi niżej linkami.

Każdy z pracowników proszony jest o wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia:

Nowe warunki grupowego ubezpieczenia na życie (prosimy pobrać materiał z ulotką)
Oświadczenie o wyborze wariantu ubezpieczenia (prosimy pobrać oświadczenie, wypełnić i dostarczyć niezwłocznie do Działu Płac)
Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Typ P PLUS
Ogólne Warunki Ubezpieczenia – „Wsparcie na wypadek nowotworu”

Po wyborze wariantu i przesłaniu oświadczenia – dla osób dotychczas ubezpieczonych, przygotowane zostaną deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia, które w pierwszych dniach marca w imiennych kopertach zostaną dostarczone do jednostek SUM. Oryginał deklaracji będzie trzeba podpisać i zwrócić na adres: Dział Płac SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą wewnętrzną.

Niedostarczenie podpisanej deklaracji do dnia 31.03.2024 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. Potrącone nienależnie składki zostaną zwrócone z najbliższą wypłatą wynagrodzenia.

Nowa propozycja ubezpieczenia daje Państwu możliwość wyboru jednego spośród sześciu wariantów, ze składkami od 46,50 zł do 148 zł, dodatkowo wybrany wariant można rozbudować o „pakiet onkologiczny” – zarówno dla siebie jak i najbliższych.

W przypadku chęci przystąpienia nowych osób (pracowników, członków rodziny) prosimy o osobisty kontakt z pracownikami z Działu Płac SUM, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice w celu wygenerowania nowej deklaracji.

Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo pod adresem strony internetowej: www.nordpartner.pl/sum

W przypadku pytań dotyczących przedstawionej oferty, bardzo prosimy o kontakt z brokerem (Nord Partner sp. z o.o.) lub pracownikiem ubezpieczyciela (PZU Życie SA):