Aktualności MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

1. System POL-on źródłem danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym
2024-02-16
POL-on jest jednym z największych systemów na świecie oraz największym w Europie, który gromadzi informacje niezbędne m.in. do wykonywania sprawozdań, ujednolicania i porządkowania procesów zachodzących na uczelniach oraz planowania analiz strategicznych w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/nauka/system-pol-on–zrodlo-danych-o-polskiej-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym a krótki film reklamowy pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=m1DgVFCzpxU
2. Interaktywny raport dotyczący wyników ewaluacji 2017-2021 dostępny na portalu RAD-on
2024-02-23
Raport przedstawia wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017–2021.
Dane zostały pobrane z systemu POL-on 19 grudnia 2023 roku i uwzględniają wszystkie zmiany kategorii, czyli odwołania i kategorie nadane w trybie ministra.
Dane można analizować w podziale na:
– dziedzinę i dyscyplinę nauki oraz przyznaną kategorię naukową;
– cechy instytucji: rodzaj, województwo, powiat, miasto, nazwa oraz liczba N.
Z raportem  można się zapoznać na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/raporty/ewaluacja_kategorie_naukowe
Prezentowane dane są również dostępne w zakładce „Dane” – Ewaluacja działalności naukowej https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej

[Przesłano przez: Ewa Nowak]