logo systemu POLON

Aktualności PBN

Przeniesienie Profilu Autora z PBN do Ludzi Nauki
2024-02-16
Na zlecenie MNiSW powstaje serwis Ludzie Nauki, w którym będą dostępne profile naukowców, zawierające kompleksowe informacje o przebiegu kariery naukowej oraz dorobku naukowym. Dane dotyczące publikacji zawarte w Profilach Autorów PBN będą migrowane do Ludzi Nauki, dlatego PBN przestanie umożliwiać ich edycję z dniem 29 lutego br. Po przeprowadzeniu migracji Profile Naukowców w Ludziach Nauki przejmą role pełnione do tej pory przez Profile Autorów.