logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Raport OPI – Nauka w Polsce 2023
Raport dostępny na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/analizy/nauka-w-Polsce-2023 ukazuje najważniejsze charakterystyki sfery nauki w Polsce do 2022 roku, które zestawiono z danymi z poprzednich lat, a także z informacjami z innych państw, co pozwoliło umiejscowić zmiany zachodzące w Polsce na tle szerszych tendencji pojawiających się w tej sferze w Europie i na świecie.
Więcej informacji na temat raportu znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/duzo-publikujemy-ale-wplyw-znikomy/ a na temat publikowania wyników badań https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/preferencje-publikacyjne-polska-i-swiat/ oraz https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/natalia-letki-nie-jestesmy-zakladnikami-punktozy/
2. Raport OPI – Stan otwartej nauki w Polsce
Raport dostępny na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/analizy/analiza-stanu-otwartej-nauki-w-Polsce prezentuje główne bariery wprowadzania zasad otwartego dostępu, zarówno z perspektywy instytucji, które już posiadają doświadczenia w tym obszarze, jak i podmiotów, które do tej pory podjęły takie działania w ograniczonym zakresie. Konkluzją raportu jest potrzeba stworzenia krajowej polityki otwartego dostępu.
Więcej informacji nt. raportu znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/stan-otwartej-nauki-w-polsce-nowy-raport-opi/
Informacje dotyczące nowej inicjatywy na rzecz otwierania prac badawczych znajdują się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/nowa-inicjatywa-na-rzecz-otwierania-prac-badawczych/
3. Ewaluacja – nowe wykazy
O liście czasopism, ewaluacji i współpracy międzynarodowej dyskutowano na lutowej Uniwersyteckiej Komisji Nauki działającej przy Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/o-liscie-czasopism-ewaluacji-i-wspolpracy-miedzynarodowej-na-ukn/
O spotkaniu wydawców naukowych i akademickich 26 lutego z podsekretarzem stanu w MNiSW dr. hab. Gdulą – https://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/wydawcy-naukowi-i-akademiccy-w-resorcie-nauki-2/
Wykaz czasopism będzie głównym tematem spotkania prof. Jemielniaka, wiceprezesa PAN, z podsekretarzem stanu w MNiSW dr. hab. Gdulą. Spotkanie rozpocznie się 14 marca o godz. 17:00. Transmisja będzie dostępna na profilach PAN w serwisach Facebook, LinkedIn oraz YouTube. Widzowie będą również mogli zadawać pytania.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/o-wykazie-czasopism-z-wiceministrem-maciejem-gdula/