„Utworzenie Laboratorium Genetycznego dla Katedry i Zakładu Biochemii zlokalizowanej w ZTM segment C2 piętro VI w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 10”

Wykonawca:  WODPOL Sp. z o.o.
Termin realizacji: 23.08.2022r. – 08.05.2023r.

Celem bezpośrednim zadania było stworzenie na bazie Katedry i Zakładu Biochemii Wydziału Nauk Medycznych nowoczesnego, uniwersyteckiego laboratorium diagnostycznego, oferującego usługi zaawansowanej diagnostyki molekularnej, jak rownież prowadzenie na wysokim poziomie badań nad nowymi patogenami w sytuacjach kryzysowych takich jak epidemia COVID-19 uznanych przez Światową Organizację Zdrowia jako globalną pandemię. Specjalistyczne wyposażenie nowego laboratorium diagnostycznego wykorzystywane będzie również w przyszłości do wykonywania badań technikami biologii molekularnej w ramach diagnostyki chorób infekcyjnych ze względu na szerokie potrzeby zgłaszane przez Szpitale Uniwersyteckie, także w kierunku innych patogenów wirusowych i bakteryjnych. Laboratorium będzie miało możliwość prowadzenia diagnostyki molekularnej w kierunku takich powszechnych patogenów jak: HBV, HCV, HIV, wirusy RSV, Ebola, a także patogenów bakteryjnych: gruźlica, Streptococcus grupy A i B i innych.

W ramach ww. zadania inwestycyjnego zostały wykonane nw. prace/roboty:

  • budowlane (rozbiórkowe, konstrukcyjne)
  • instalacje elektryczne
  • instalacje niskoprądowe (m.in.: KD, CCTV)
  • instalacje niskoprądowe: ochrona ppoż. (m.in.: DSO, SAP)
  • instalacje sanitarne (c.o., wentylacja, wod-kan)
  • wyposażenie: meble i sprzęt laboratoryjny

Wartość zadania : 3 437 998,36 zł brutto

Zadanie płatne ze środków Subwencji Ministerstwa Zdrowia.


REMONT:

EFEKT KOŃCOWY: