Logo PKK

AUTOZAPIS 2023 w PPK

Powyższa informacja dotyczy pracowników Uczelni oraz osób, z którymi Uczelnia zawarła umowy cywilnoprawne podlegające z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że co 4 lata (tj. w 2023, 2027, 2031 itd.) każdy pracodawca ma obowiązek dokonać autozapisu do PPK.

W 2023 r. odbędzie się pierwszy tzw. autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Co to oznacza dla pracownika?
Każdy pracownik w wieku 18-55 lat, bez względu na to czy uprzednio składał deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy też nie, będzie automatycznie do PPK zapisany.

Kogo nie obejmuje autozapis?
Ponowny autozapis nie obejmie osób powyżej 55 roku życia, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby te – z uwagi na swój wiek – nie składają deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co powinien zrobić pracownik, który nie chce przystąpić do PPK?
Należy złożyć nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku ponownie deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – POBIERZ

Co z osobami, które ukończyły 55 lat a chcą przystąpić do PPK?
Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu – wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Co z osobami, które ukończyły 70 lat?
W ramach ponownego autozapisu pracodawca nie będzie mógł „zapisać” osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.

Gdzie składać dokumenty?
Dokumenty, o których mowa powyżej uprzejmie prosimy składać w oryginale do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych, Dziekanatów, oraz pozostałych jednostek , które zawierają umowy cywilnoprawne w terminach:

  • do dnia 28.02.2023 r. – dotyczy wniosków
  • od 01.03.2023 r. – dotyczy deklaracji
mężczyzna ze sztangą na siłowni

Rezygnacja z zakupu karnetów sportowych

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że uwzględniając ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim, a także mając na uwadze ograniczony dostęp do usług i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju oraz w oparciu o opinię Organizacji Związkowych działających w Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rezygnuje z zakupu karnetów sportowych dla pracowników, emerytów i rencistów SUM oraz członków ich rodzin, które miałyby podlegać dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku.

Wszystkie osoby, które do tej pory dokonały wpłaty za karnet sportowy proszone są o pilny kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych telefonicznie: 32 208 35 24 lub mailowo:

[Przesłano przez: Beata Mincer]

mężczyzna ze sztangą na siłowni

Karnety – Benefit Systems S.A.

OGŁOSZENIE

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, iż w dniu 17.04.2020 r. została zawarta Umowa pomiędzy firmą Benefit Systems S.A. i Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

W ramach umowy od dnia 01.05.2020 r. można zakupić karnet sportowy uprawniający do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całego kraju.

Oferta skierowana jest do pracowników, emerytów i rencistów SUM, a także członków ich rodzin oraz uczestników studiów doktoranckich.

Karnety nie są dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Użytkownik pokrywa pełen koszt karnetu we własnym zakresie.

Nabycie karnetu możliwe będzie w dowolnym czasie trwania Umowy, która została zawarta na czas określony do dnia 30.04.2021 r .

W przypadku zainteresowania zakupem karnetu niezbędnym jest dokonanie zgłoszenia przez dedykowaną stronę:
http://www.emultisport.pl/register/22133

od 1-go do 20-go dnia każdego miesiąca, co umożliwi korzystanie z karnetu od kolejnego miesiąca.

Zgodnie z zawartą Umową płatność za karnet za pierwszy miesiąc odpowiednio do wybranej opcji/rodzaju dokonywana będzie indywidualnie przez Użytkownika za pośrednictwem platformy internetowej.
Rezygnacja z karnetu możliwa jest od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.
Za pomocą platformy internetowej Użytkownik jako indywidualny nabywca karnetu może również samodzielnie dokonywać zawieszenia i rezygnacji z karty.

Poniższa tabela przedstawia warunki korzystania z oferty:

Rodzaje MULTIPAKIETÓW I ICH CENY:

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Do kogo kierowana oferta:

Rodzaje karnetów

MultiSport PLUS

MultiSport CLASSIC

Multi ACTIVE

MultiSport SENIOR

Pracownicy, emeryci, renciści SUM

262,00 zł

236,00 zł

135,00 zł

Osoby Towarzyszące – powyżej 15-go roku
życia

280,00 zł

249,00 zł

154,00 zł

Dzieci poniżej 15-go roku życia

89,00 zł

67,00 zł

59,00 zł

Karta basenowa dla dzieci – poniżej 15-go
roku życia

40,00 zł

39,00 zł

38,00 zł

Senior 60 +

49,00 zł

Karnety uprawniają do korzystania z różnych usług i zajęć w różnych obiektach sportowych na terenie całego kraju:
Karnet MultiSport PLUS – bez miesięcznego lub dziennego limitu wejść,
Karnet MultiSport CLASSIC – 30 wejść w miesiącu (1 raz dziennie),
Karnet Multi ACTIVE – 8 wejść w miesiącu (2 razy w tygodniu).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24 lub mailowo

Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów
telefonicznie pod numerem: (32) 208 36 89 lub mailowo

logo sum

Informacja 10.04.2020r.