zegar w stylu retro

Przypomnienie – wnioski do 15 grudnia

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina,
że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty
i wnioski o dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci
są przyjmowane do 15 grudnia danego roku kalendarzowego
w związku z koniecznością wypłaty w danym roku.
Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2019 roku
odbędzie się w dniu 17 grudnia.

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

pracujący studenci przy klawiaturze

Rekrutacja na szkolenie specjalistyczne pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” dla pracowników SUM.

Informujemy, że rekrutacja do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniach: od 20 listopada 2019 r. od godziny 9:00 do 25 listopada 2019 r. do godziny 13:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”).

Szkolenie „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym” odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział  25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

maski, teatr

Sylwester na BIS 2020

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje pracowników, emerytów, rencistów SUMoraz członków ich rodzino możliwości zapisów na spektakl

 

Sylwester na BIS

 

który odbędzie się w trzech terminach:

 

03 stycznia 2020 r. o godzinie 19:00
12 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00
25 stycznia 2020 r. o godzinie 19:00

 

w Teatrze Rozrywki w Chorzowie

 

SZCZEGÓŁY:

 

 1. Gala Sylwestrowa na BIS
  ROZRYWKA KOCHA KINO

  To będzie muzyczna podróż przez ekrany kin całego świata. Piosenki i utwory instrumentalne, które zabrzmią podczas koncertu są kompozycjami stworzonymi na potrzeby największych kinowych produkcji. Zagramy i zaśpiewamy, a także zatańczymy przeboje z filmów La La Land, D’ArtagnanŚniadanie u Tiffany’ego, Król Lew, Gorączka sobotniej nocy, Wyznania gejszy,Kogel mogeli wielu, wielu innych.
  Będzie to muzyka z wielkich produkcji amerykańskich, kameralnych obrazów europejskich, filmów animowanych i muzycznych, kolorowych i czarno-białych.
  Zrobimy wszystko, by Państwo poczuli się jak na rozdaniu nagród filmowych. Jak gdy 24-karatowe statuetki zapierają dech w piersiach nie tylko żądnych ich aktorów, ale i publiczności. Czyli – Państwa! Będzie światowo, filmowo, „Rozrywkowo”!
  W koncercie SYLWESTER NA BIS wystąpi niemal cały zespół artystyczny Teatru Rozrywki oraz – gościnnie – Elżbieta Okupska.

 

Zapisy przyjmowane będą

od 21 do 26 listopada 2019 r.
przez Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
osobiście – w pokoju 212,
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24
lub mailowo

 

Pełen koszt 1 biletu wynosić będzie 80,00 zł,

przy czym wysokość dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SUM w Katowicach dla pracownika, emeryta, rencisty oraz członka rodziny stanowi poniższa tabela:

 

Dochód na jedną osobę w rodzinie Sylwester na BIS
Wpłata własna Wpłata za członka rodziny Wpłata własna

+

za członka rodziny

do 2 000,00 zł 24,00 zł 48,00 zł 72,00 zł
2 000,01 zł – 3 500,00 zł 28,00 zł 56,00 zł 84,00 zł
3 500,01 zł – 5 000,00 zł 32,00 zł 64,00 zł 96,00 zł
powyżej 5 000,01 zł 40,00 zł 72,00 zł 112,00 zł

 

Ważne informacje dotyczące zapisów:

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 7:30 – 15:30.
 2. Przez jedno zgłoszenie rozumie się jedną osobę + ew. członek rodziny uprawniony do korzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostający z pracownikiem, emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. współmałżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dzieci współmałżonków).
 3. Zgłaszać można się osobiście lub przez osobę trzecią z zastrzeżeniem, iż jednorazowo można dokonać 1 zgłoszenia. W celu dokonania kolejnego zgłoszenia należy ponownie ustawić się w kolejce lub nawiązać połączenie telefoniczne.

 

Wpłaty będą przyjmowane od 02 do 10 grudnia 2018 r.,

jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych

w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.

 

Termin odbioru biletów zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

maski, teatr

PILNY KONTAKT zapisanych na spektakl „Ściana” 09.11.2019

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 01.10.2019 r. Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które zapisały się do Teatru na spektakl „Ściana” w związku ze zmianą godziny z 19:00 na 16:00.

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

Uwaga

Teatr „Ściana” – 09 listopada 2019

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje
pracowników, emerytów, rencistów SUM
oraz członków ich rodzin
o możliwości zapisów na spektakl

Ściana

który odbędzie się w dniu:

09 listopada 2019 r. o godzinie 19:00

w Teatrze Żelaznym w Katowicach

SZCZEGÓŁY:

 

Jacek Kraft to agent nieruchomości, który z powodzeniem prowadzi zawodową działalność. Pewnego dnia przychodzi do banku, aby wypłacić pieniądze. Nieoczekiwanie pojawiają się kłopoty z realizacją transakcji, a z pozoru błaha sprawa urasta do poważnego problemu. Jacek przestaje być panem własnych pieniędzy… i życia. Zaczyna się ryzykowna gra.

„Ściana” to komedia absurdu, przewrotny i pełen czarnego humoru traktat o współczesnym świecie: pozornej sprawiedliwości, równości i wolności w dobie powszechnej globalizacji.

Spektakl ma obrazować współczesne społeczeństwo, brak równości i sprawiedliwości. Jego siłą jest drugie dno zawierające głębokie przemyślenia dotyczące naszej egzystencji i dzisiejszego świata.

Zapisy przyjmowane będą
od 3 do 7 października 2019 r.
przez Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
osobiście – w pokoju 212,
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24
lub mailowo

Pełen koszt 1 biletu wynosić będzie 30,00 zł,
przy czym wysokość dofinansowania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SUM w Katowicach dla pracownika, emeryta, rencisty oraz członka rodziny stanowi poniższa tabela:

 

Dochód na jedną osobę
w rodzinie
Ściana
Wpłata własna Wpłata za członka rodziny Wpłata własna

+

za członka rodziny

do 2 000,00 zł 9,00 zł 18,00 zł 27,00 zł
2 000,01 zł – 3 500,00 zł 10,50 zł 21,00 zł 31,50 zł
3 500,01 zł – 5 000,00 zł 12,00 zł 24,00 zł 36,00 zł
powyżej 5 000,01 zł 15,00 zł 27,00 zł 42,00 zł

 

Ważne informacje dotyczące zapisów:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 7:30 – 15:30.
 2. Przez jedno zgłoszenie rozumie się jedną osobę + ew. członek rodziny uprawniony do korzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostający z pracownikiem, emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. współmałżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dzieci współmałżonków).
 3. Zgłaszać można się osobiście lub przez osobę trzecią z zastrzeżeniem, iż jednorazowo można dokonać 1 zgłoszenia. W celu dokonania kolejnego zgłoszenia należy ponownie ustawić się w kolejce lub nawiązać połączenie telefoniczne.

Wpłaty będą przyjmowane od 14 do 18 października 2019 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych
w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.

Termin odbioru biletów zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

 

[Przesłano przez: Beata Mincer]