Uprzejmie przypominam, że w związku z przypadającą w okresie od dnia 08.04.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. wiosenną przerwą wakacyjną (zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora  dzień 10 kwiecień 2020 r. (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Główny specjalista Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Ewelina Mazur

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]