logo systemu POLON

Wydłużony termin sprawozdawczości do POL-on i GUS

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym MNISW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL-on w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.
Przedłużenie terminu dotyczy wprowadzania danych zarówno do rejestrów POL-on (studenci, pracownicy, doktoranci) jak również samej sprawozdawczości GUS.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów jest nieco odmiennie ujmowana w różnych miejscach systemu POL-on.

  1. Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów w module Kierunki (10.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/laczna-liczba-godzin-zajec-okreslonych-w-programie-studiow-modul-kierunki/
  2. Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy w module Kierunki (10.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/liczba-godzin-zajec-okreslonych-w-programie-studiow-realizowanych-przez-nauczycieli-akademickich-zatrudnionych-w-uczelni-jako-podstawowym-miejscu-pracy-modul-kierunki/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]