logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

 1. Klasyfikacja ISCED (2.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/5755/
 2. Rejestracja danych stypendium doktoranta (3.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-danych-stypendium-doktoranta/
 3. Wysyłanie formularza danych uzupełniających do Ministerstwa (3.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wysylanie-formularza-do-ministerstwa/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Zaproszenie na webinarium Aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduły Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora.

https://zgloszenia.opi.org.pl/

Webinarium odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 11:30.
Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rejestracji konta.
Webinarium zostanie zarejestrowane i udostępnione po jego zakończeniu.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

W dniu 02.04.2020 r. zaktualizowano system JSA do wersji v1.3.6

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Aktualizacja obejmowała:

 1.  aktualizację regulaminu korzystania z systemu JSA,
 2. publikację deklaracji dostępności systemu JSA (WCAG) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]