Nowe wpisy w Pomocy systemu

  1. Klasyfikacja ISCED (2.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/5755/
  2. Rejestracja danych stypendium doktoranta (3.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-danych-stypendium-doktoranta/
  3. Wysyłanie formularza danych uzupełniających do Ministerstwa (3.04.2020)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wysylanie-formularza-do-ministerstwa/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]